Regio’s

Kop van Noord-Holland

De Kop van Noord-Holland wordt gedomineerd door de quartaire sector. De marine en instellingen als ECN, TNO en NIOZ zijn belangrijke werkgevers. De marktsector bestaat uit bijzondere bedrijvigheid, zoals de bloembollensector (noordelijk zandgebied), de visserij (Den Helder, Den Oever en Texel), de offshore (Den Helder), het toerisme (4 miljoen overnachtingen per jaar op Texel en 1 miljoen in Den Helder) en de deels aan de haven gelieerde maritieme sector van metaalbedrijven, onderhoudsfirma’s, scheepsbouw en technologische bedrijven.

Noord-Kennemerland

Noord-Kennemerland wordt gekenmerkt door dienstverlening. Veel werk is er te vinden in de detailhandel, de horeca, de gezondheidszorg, de maatschappelijke dienstverlening en de overheid. Stuwend sterk aanwezig is de sector van bank- en met name verzekeringswezen en de zakelijke dienstverlening. Alkmaar vervult een regionale functie voor heel Noordwest-Holland en huisvest een groot deel van deze functies.

West-Friesland

In West-Friesland zijn land- en tuinbouw, het toeristisch-recreatieve product en het industrieel midden- en kleinbedrijf de stuwende sectoren. Hier zijn het de traditionele economische sectoren die de drager zijn van de productiestructuur. Industrieel sterk zijn de machine-industrie en metaalbewerkingsbedrijven, de kunststofindustrie, de elektrotechnische sector, de installatietechniek en de jachtwerven. Verder is er veel bevolkingsvolgzame bedrijvigheid gevestigd.

Waterland

De regio Waterland is de kleinste regio binnen het gebied. Ongeveer 15% van de bedrijvigheid is er gevestigd. De economische activiteiten zijn vooral geconcentreerd in Purmerend (relatief veel grafische industrie, metaalproducten) en Edam-Volendam (kunststofverwerkende industrie, voedings- en genotmiddelenindustrie (vis).

Amstelland-Meerlanden

Schiphol is de belangrijkste economische grootheid in dit gebied, maar ook de internationaal opererende bloemenveiling in Aalsmeer is van groot belang. Haarlemmermeer is voor zowel wonen als werken (Beukenhorst) een belangrijke trekker. In totaal werken er 150.000 mensen bij 29.000 bedrijven. Het inwonersaantal bedraagt 260.000.

Amsterdam

De regio Amsterdam is de grote magneet met 770.000 inwoners en een kleine 92.500 bedrijven. Er werken meer dan 320.000 mensen in het gebied. De bedrijvigheid varieert van internationale topbedrijven tot kleinschalig ondernemen in de marge. De grootstedelijke problematiek is alom aanwezig, net zo goed als alle kansen er zijn om Amsterdam in de hoogste regionen van de internationale ranglijsten van favoriete vestigingsplaatsen te houden.

IJmond

In de IJmond wonen bijna 150.000 mensen en werken 43.500 mensen bij 11.000 bedrijven. Het economische accent in de IJmond ligt van oudsher op de industrie (metaal), de zeehavens en de visserij.

Zaanstreek

De regio herbergt ruim 11.000 bedrijven waar zo’n 44.500 mensen werken. Er wonen 160.000 mensen in het gebied. Het zwaartepunt van de bedrijvigheid ligt op industrie en bouw.

Zuid-Kennemerland

Op 220.000 inwoners vinden we ruim 18.500 bedrijven waar 52.750 mensen werken. Dichtbij Amsterdam heeft deze regio toch zijn eigen karakter. Met de Noordzeekust als grote trekker, is toerisme één van de belangrijkste functies in het gebied. Maar ook is er de Waarderpolder als grootste bedrijventerrein buiten de Amsterdamse regio.

Gooi en Vechtstreek

Deze regio heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat met een groen imago, waarbinnen de mediasector een belangrijke plaats inneemt. Een landelijk gebied met cultuurhistorische en groene functies als duurzame landbouw, natuur, landschap en recreatie, waarin het efficiënt gebruik van de beschikbare bedrijfsruimte en het versterken van recreatie en toerisme hoog in het vaandel staan.